Graafinen suunnittelu

Graafista suunnittelua tarvitaan kaikkialla. Kaikki graafinen toteutus, kuten lehtien ja kirjojen kannet, mainokset, kauppojen mainokset, tuote-etiketit, käsitöiden vyötteet ja nettisivujen valikot ovat graafisen suunnittelun tulosta. Olet siis varmasti nähnyt graafisen suunnittelun tuotoksia huomaamatta.

Graafista suunnittelua voi siis nähdä kaikkialla. Joku on suunnitellut lukemasi aikakauslehden kannen lehden sen logoa myöten. Tai kun pelaat -sivuston kasinoilla tai vain selaat kasinosivustoja, näet grafiikkaa, joka on jokun tekemää.

Kuinka tällaista grafiikkaa pääsee tekemään tai mistä sellaista saa, mikäli itse tarvitset grafiikkaa vaikkapa nettisivuillesi tai valmistamiesi tuotteiden etiketteihin? Kerromme siitä tässä ja lopuksi saat myös muutaman vinkin, joilla voit itse harjoitella grafiikan tekoa.

Graafiset suunnittelijat

Grafiikkaa voi tilata graafisilta suunnittelijoilta. Suunnittelutyö käydään yhdessä läpi ja asiakkaan toiveet kuunnellaan. Graafinen suunnittelija toteuttaa työn halutunlaiseksi ja lopputulos eli valmis grafiikka toimitetaan asiakkaalle usein useassa eri muodossa. Eri muodot varmistavat, että grafiikkaa voi käyttää eri tarkoituksiin.

Jos tarve on esimerkiksi suurena tarrana tulostettava kuva (kuten auto- tai näyteikkunan tarroitus), grafiikka toimitetaan vektorimuodossa. Vektori tarkoittaa, että kuvanlaatu ei kärsi suurennettaessa kuvaa. Tavanomaisessa rasterigrafiikassa kuvanlaatu kärsii ja kuva sumenee, kun sitä suurennetaan. Vektori on siis ehdottomasti ratkaisu silloin, kun grafiikasta on tarkoitus teettää esimerkiksi autotarroja, vaatteiden painatuksia, suuria mainoksia tai julisteita.

Graafiselle suunnittelijalle on siis hyvä kertoa, millaiseen käyttöön suunniteltu grafiikka tulee. Näin hän osaa myös ajatella, millainen kuva on paras toteuttaa mihinkin tarkoitukseen. Graafisessa suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon värien ja muotojen selkeä näkyminen eri tarkoituksissa. Esimerkiksi kaunokirjoituksella kirjoitettu teksti liian pienenä ei välttämä näy lukijalle selkeästi. Graafisella suunnittelijalla on tällaiselle silmää ja hän varmistaa, että suunniteltu grafiikka toimii sekä pienenä että isona.

Voiko grafiikkaa suunnitella itse?

Jos kiinnostusta löytyy, voit hyvin suunnitella grafiikkaa itsekin. Jos tarvitset grafiikkaa esimerkiksi omille kotisivuillesi, blogiisi, Facebook-sivulle tai vaikkapa muuhun someen, voit hyvin suunnitella grafiikkaa itsekin. Tai jos sinulla on tarve suunnitella esimerkiksi etiketti valmistamiisi käsitöihin tai vaikka elintarvikkeisiin, voi suunnittelutyö ollakin yllättävän antoisaa ja mukavaa. Lisäksi oma kädenjälki on hauska saada omaan tuotteeseen.

Grafiikkaa voi nykyään suunnitella niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin. Kuvien muokkaus on tehty mahdollisimman helpoksi ja sitä varten sovelluskaupoista löytyy runsaasti tähän tarkoitettuja sovelluksia. Yksinkertaisimmillaan voit valita valmiin suodattimen ja kuva on valmis.

Jos haluat grafiikkaasi enemmän, tähän löytyy paljon vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi kokeilla kuvanmuokkausohjelmia tietokoneella. Näistä on usein saatavilla aluksi ilmaisia kokeiluversioita, joita saa kokeilla ilmaiseksi ennen ostopäätöksen tekemistä. Tämä on kannattavaa varsinkin silloin, kun aikeissasi on ladata maksullinen, laadukas kuvanmuokkausohjelma etkä ole vielä varma, vastaako se juuri sinun tarpeisiisi.

Esimerkiksi Adoben PhotoShop ja Corelin Paint Shop Pro ovat suosittuja kuvanmuokkausohjelmia tietokoneella. Molempia ohjelmia voi käyttää sekä piirtämiseen että muun grafiikan luomiseen. Voit myös käyttää joko itse luomiasi tai Internetistä ladattuja siveltimiä, joilla saat erilaisia efektejä kuvaasi.

Jos haluat luoda itse vektorigrafiikkaa, yksi hyvä ohjelmavaihtoehto on Canva. Se on maksuton tietokoneohjelma, jolla voit harjoitella vektorigrafiikan luomista. Valmiita tiedostoja voi käyttää vaikkapa suurten tarrojen tai julisteiden tulostamiseen.

Kuvien ja videoiden muokkaus puhelimella

Jos tarvitset kuvia sosiaalisen median postauksiin, niitä voi hyvin tehdä suoraan omalla älypuhelimella. Sovelluskaupoista saa ladattua paljon erilaisia sovelluksia, joilla voi luoda lähes ammattimaisen oloisia mainoskuvia. Kuviin saa valittua taustan, lisättyä erilaisia muotoja, efektejä ja animaatioita. Voit lisätä kuviin tekstejä ja ladata eri fontteja.

Puhelimella luotuja mainoskuvia voi hyvin käyttää sosiaalisessa mediassa informaation tuomiseksi mahdollisille asiakkaille. Tai voit luoda vaikkapa virtuaalisia joulu- tai muita tervehdyksiä.

Esimerkiksi Adobelta on saatavilla useita erilaisia kuvanmuokkausohjelmia, joilla grafiikan luominen onnistuu suoraan mobiililaitteilla. Sovellukset löytyvät sovelluskaupasta etsimällä Adoben nimellä.

Joskus some-mainontaa kannattaa tehdä videoiden kautta. Myös tähän löytyy sovelluksia, joilla saa luotua hyvin siistejä lopputuloksia. Sovelluskaupoista löytyy sekä maksuttomia että maksullisia sovelluksia, joilla saa muokattua ja luotua omia videoita. Niihin saa lisättyä niin tekstiä, tarroja kuin erilaisia efektejä kuin suodattimiakin. Monessa videoeditorissa on mahdollisuus valita suoraan tiettyyn sosiaaliseen mediaan ihanteellisesti sopiva resoluutio.

Taiteen vaikutus osana elämän eri vaiheita

Taide – tuo äärimäisen kiehtova sekä moniulotteinen kokonaisuus, joka kuuluu jokaiselle iästä tai sukupuolesta riippumatta. Vaikka et itse tuottaisikaan taidetta, voit silti tuntea hyvin alan kehityksen sekä nauttia sen luomista positiivisista vaikutuksista. Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että olemassa on vahvaa näyttöä taiteen sekä taiteellisen toiminnan merkityksestä. Tämä kohdistuu niin fyysisen kuin psyykkisenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä osaksi hoitoa ja paranemista.
Erilainen taide- sekä kulttuuritoiminta voi tarjota eri ikäisille paljon mahdollisuuksia, resursseja sekä tukea. Taide voi parhaimmillaan edistää terveyttä sekä omaa hyvinvointia, monella eri tavalla.

Määritelmänä taide käsitetään yhtenä osana kulttuurin perusteista. Taiteella pyritään vaikuttamaan erilaisten elementtien, tuloksista sekä prosessien kautta tunteisiin sekä ajatteluun. Taide on tapa ja väline ilmaisulle, viestinnälle, kannanotolle sekä mielihyvän tuottamiselle. Se, miten taidetta tulkitaan tai minkä kukakin omaksuu taiteeksi, riippuu yksilöllisesti jokaisen omasta taidenäkemyksestä.

Uuden nettikasinon pelejä pelattaessa, voi samalla nauttia musiikin ja taiteen tuomasta rennosta olosta. Tässä jälleen yksi esimerkki siitä, kuinka taide voi ihmiseen vaikuttaa.

Taide voikin olla kuvia, maalauksia, kuvanveistoa, piirrustuksia, grafiikkaa, valokuvia, tila- sekä ympäristotaidetta, tai esityksiä. Näiden määritelmien ohella, listaa jatkavat lähestulkoon kaikki aina tekstiileistä keramiikkaan, arkkitehtuuriin ja sisustukseen, kaavoitukseen, verkkosivujen luomiseen, kirjallisuuteen, sekä sirkus- ja estraditaiteeseen.

Taiteen merkitys terveydenhoidossa

Erilaisissa laajoissa tutkimuksissa on todettu, että taiteiden käytöllä on merkityksensä osana hoito- sekä hoivatyötä. Niin sairaalassa, perusterveydenhuollossa kuin ennaltaehkäisevissä palveluissa sekä kuntoutuksissa.
Parhaimmillaan taiteen on todettu vähentävän potilaiden fyysisiä sekä psykologisia oireita, joiden kautta myös hoitotulokset ovat parantuneet. Taide on myös voinut vähentää muun muassa kipu-, uni-, sekä rauhoittavien lääkkeiden käyttöä. Vaikutukset voivat parhaimmillaan onnistuessaan kantaa hyvin pitkälle, johon voi liittyä myös potilaiden stressi- sekä ahdistustilojen lievittyminen, ennen toimenpiteitä sekä niiden aikana. Kivun ja hoitojen sivuvaikutuksten sietäminen on helpottunut, joka vaikuttaa potilaiden kokonaisvaltaiseen jaksamiseen.

Aktiivinen musiikin kuuntelu lisää aivoissa plastisuutta eli muovautuvuutta. Mikäli potilas on esimerkiksi aivoinfarktin kuntoutumisvaiheessa, musiikki voi nopeuttaa aivohalvauksen jälkeisen puhehäiriön paranemista, kohentaa mielialaa sekä edistää erilaisten kognitiivisten toimintojen palautumista.

Elämä voi tuoda välillä eteensä yllättäviä tilanteita sekä haasteita, joista selviytymiseen taide voi kaikessa monimuotoisuudessaan tarjota erilaisia ajankäytön mahdollisuuksia. Taiteella sekä erilaisella taiteellisella toiminnalla on selkeä positiivinen yhteys hyvään, koettuun elämänlaatuun, terveyteen sekä omaan onnellisuuteen.
Taidetta sekä sen tuntemusta voidaankin harjoittaa hyvin monella eri tavalla, johon voivat kuulua myös esimerkiksi museoissa, taidenäyttelyissä, konserteissa sekä teattereissa käyminen. Tähän voivat kuulua myös oman itsensä toteuttaminen tanssin, soittamisen tai laulamisen kautta. Näiden ollaan todettu liittyvän vähäisempään masentuneisuuteen sekä ahdistuneisuuteen.

Taidetoiminnasta voimaa elämään

Taiteen parhaimpia puolia ovat sen tarjoamat mahdollisuudet sekä erilaiset toteuttamistavat. Jokaisella on tähän mahdollisuus ja maailma onkin pullollaan mitä moninaisempia taiteen eri suuntauksia.

Kulttuurillinen toiminta voi olla monelle vanhukselle tai liikuntarajotteiselle arjen suuri piristys, joka voi samalla parantaa mielialaa sekä edistää positiivista mielenterveyttä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että taiteella on merkitys negatiivisten tunteiden ehkäisemisessä ja vähentämisessä. Surullisuus, masentuneisuus sekä ahdistuneisuus voivat osittain helpottua tai lieventyä erilaisen taiteen harjoittamisen seurauksena. Taiteen parissa esiintyminen voi lisätä huimasti yksilöiden itsetuntoa, itseluottamusta sekä tuntemusta. Monimuotoiset toteuttamistavat voivat edistää resilienssiä, eli mukautumis-, sekä sietokykyä.

Yksi taiteen hienoimpia ja suurimpia puolia ovat sen tarjoamat mahdollisuudet kokea korjaavia sekä vahvistavia kokemuksia. Nämä voivatkin olla todella suuressa avainasemassa, jossa pyritään käsittelemään itseen liittyviä negatiivisia tuntemuksia tai omaa toimintaa rajoittavien käsitysten muuttamista.
Taide tarjoaa mahdollisuuden, jonka avulla jokaisella on mahdollisuus omaksua itsestään uudenlainen identiteetti sekä uudenlainen rooli. 

Taiteen vaikutus osana elämän eri vaiheita

Helsingin yliopiston tutkimusprofessori Minna Huotilainen on tutkinut taiteen vaikutusta aivojen toimintaan. Magneettikuvien kautta aivojen tunnealueita tarkasteltaessa voidaan todeta esimerkiksi musiikin kuuntelun vaikuttavan välittömästi kehomme hormonitasoihin, pulssiin sekä verenpaineeseen. Aivojen limbiset sekä paralimbiset alueet aktivoituvat, joita ollaan mitattu reaaliaikaisella sähkökäyrän mittaamisella.
Kun tarkastellaan muusikoiden aivoissa tapahtuvaa toimintaa, voidaan todeta tiettyjen aivon alueiden laajeneminen. Ei-muusikoiden aivoihin verrattaessa on heillä nopeampi sekä tarkempi tiedon kulku aivoalueiden ja lihasten ja aivojen välillä.
Taiteen harrastamisen hyödyistä on siis hyvinkin positiivista tieteellistä näyttöä aivoterveyden kannalta, eli pelkästään näidenkin tutkimusten perusteella voidaan päätellä, ettei ole ihan sama, harrastaako taidetta eri muodoissa vai ei.

Tunnetuimpia suomalaisia kuvataiteilijoita kautta aikojen

Kotimaamme historiaa siivittävät useat eri taiteilijat, jotka ovat vahvasti osa taidehistoriamme ydintä. He ovat luoneet kuva- sekä suunnittelutaidoillaan unohtumattomia teoksia, jotka ovat keränneet kuuluisuutta runsaasti myös maailmalla. 1800-luvulta alkaen suomalainen taide alkoi saada omaa muotoaan. Tällöin kansallisaate voimistui Venäjän vallan aikana. Kuvataiteessa perustettiin myös taiteen instituutioita. Suomesta ollaan havaittu taiteeseen liitettyjä esineellisiä ilmiöitä jo kivikaudelta lähtien. Näistä toimivat esimerkkeinä kalliomaalaukset sekä Huittisten hirvenpään kaltaiset eläinfiguurit.

Naapurimaalla Ruotsilla oli myös vahvasti vaikutus taiteemme olemukseen, aina 1800-luvulle saakka. Etenkin arkkitehtuuri on siihen aikaan kerännyt paljon vaikutteita. Myös ranskalaiset sekä saksalaiset vaikutteet olivat vahvoja, kun 1800-luvulla etsittiin kansallista taidetta.

Kotimaisen taiteen pyörteissä voi myös viettää hetken pelaten, kohteena uusimmat ja parhaimmat netticasinot. Oletko sinä bongannut netticasinoilla taidetta?

Tove Jansson

9. elokuuta, vuonna 1914, syntyi Helsingissä suomenruotsalainen taidemaalari, kirjailija, sarjakuvataiteilija sekä filosofian kunniatohtori Tove Jansson. Hänen uskomattomat luomuksensa sekä koko elämäntyönsä on jäänyt suomalaisten mieleen ikuisesti. Tove syntyi taiteilijaperheeseen, joka on varmasti myös osaltaan ollut erittäin merkittävässä roolissa hänen taiteellisuutensa sekä tuotteliaisuutensa kehityksessä.
Tove nousi ensimmäisen kerran voimakkaasti menestykseen 1940-luvulla, jolloin hänen ensimmäiset luomansa Muumi-kirjat ilmestyivät. Elämänsä aikansa Tove kuvitti sekä käsikirjoitti noin parikymmentä Muumi-kirjaa sekä proosaa. Ne ovatkin levinneet ympäri maapalloa ja niitä on myös käännetty ainakin 45 eri kielelle. Niistä ollaan tehty runsaasti filmi-, tv-, teatteri-, ooppera-, sekä radiosovitelmia. Tampereella sijaitsevasta Muumimuseosta on mahdollista nähdä Toven alkuperäisiä satukuvituksia sekä erikielisiä Muumi-kirjoja.
Vaikka Muumit olivatkin ja ovat edelleen yksi Toven suurimmista luomuksista, hän menestyi myöhemmin myös aikuisille tarkoitetun kuvataiteen, kirjallisuuden sekä kirjojen kuvitusten saralla. 1970-luvulta eteenpäin Tove keskittyi tuotannossaan tuomaan esille vähemmistöjen, naiseuden sekä homoseksuaalisuuden teemoja.
Tove toteutti elämänsä aikana paljon julkisia tilaustöitä sekä erilaisia koristemaalauksia, joita on ollut nähtävillä kouluissa, lastentarhoissa sekä Auroran lastensairaalassa.
Tove toteutti uransa aikana hyvin monipuolisesti erilaisia töitä, monumentaalityötä lasimaalauksista monimetrisiin öljymaalauksiin, sekä tilauksesta toteutettuja seinämaalauksia. Toven töitä voi ihailla esimerkiksi Haminan Seurahuoneen Marskin salista, jossa sijaitsee kaksi hänen suurikokoisinta maalaustaan. 

Tunnetuimpia suomalaisia kuvataiteilijoita kautta aikojen

Omien Muumi-kirjojensa lisäksi Tove toimi kuvittajana myös muiden lastenkirjallisuuden klassikoissa, kuten J. R. R. Tolkienin Hobittissa ja Lewis Carrollin romaanissa Liisan seikkailut ihmemaassa.

Tove on jäänyt ikuisesti osaksi kotimaisen taiteemme historiaa, hän oli erittäin lahjakas sekä suuri taiteilija, jonka elämäntyö ei koskaan tule unohtumaan.

Akseli Gallen-Kallela

26. huhtikuuta, vuonna 1865, syntyi yksi Suomen merkittävimmistä taidemaalareista, Akseli Gallen-Kallela, jonka taidesuuntauksena olivat realismi, kansallisromantiikka, symbolismi sekä karelianismi.
Uransa alkuvaiheessa hän keskittyi voimakkaasti erilaisiin realistisiin kansankuvauksiin, joista hän siirtyi romanttisilla vivahteilla luotuihin Karjala- sekä Kalevala-aiheisiin. 1890-luvulla Akseli Gallen-Kallela loi hyvin merkittäviä teoksia, joissa aiheena olivat symbolismi sekä realismi. Taulujen lisäksi hän loi esimerkiksi taidegrafiikkaa, freskoja, sekä suunnitelmia huonekaluiksi sekä tekstiileiksi. Suomen sisällissodan jälkeen hän sai tehtävän toimia Mannerheimin adjutanttina, jolloin hän suunnitteli armeijalle kunniamerkkejä sekä univormuja. Hän menestyi myös kansainvälisesti, sillä vuonna 1900 hänellä oli rooli Pariisin maailmannäyttelyssä sekä oma osastonsa Venetsian kansainvälisessä nykytaidenäyttelyssä.
Gallen-Kallela työskenteli myös Unkarissa uransa aikana, vuosina 1907–1908. Tällöin Budapestissa pidettiin Gallen-Kallelan oma taidenäyttely, jossa oli esillä lähes viisisataa teosta. Budapestiin on pystytetty Gallen-Kallelan muistomerkki Tonavan rantakadun lähellä sijaitsevaan puistoon.
Gallen-Kallelan ura oli alusta loppuun saakka erittäin monipuolinen sekä vaihderikas. Hän teki nimeä niin ulkomailla kuin Suomessakin. Suomen itsenäistymisen jälkeen, hän toimi Suomen tasavallan joukkojen kartanpiirtäjänä. Hän myös piirsi Vapaudenristin ritarikunnan kunniamerkit.

Aleksi Gallen-Kallelan kuuluisimpiin teoksiin kuuluvat Poika ja varis sekä Akka ja kissa. Muita teoksia ovat muun muassa Aino-taru, Symposion sekä Ad Astra. Kaikki nämä teokset ovat hänen tuotannossaan kuuluisia sekä erittäin merkittäviä tukipilareita suomalaisen taiteen historiassa. Gallen-Kallela opiskeli elämänsä aikana niin Suomessa kuin ulkomaillakin, esimerkiksi Pariisissa. Hän teki myös opintomatkoja ympäri maailmaa, Berliiniin, Lontooseen sekä Afrikkaan.

Uransa aikana Aleksi Gallen-Kallela sai muun muassa professorin arvonimen sekä kunniatohtorin tittelin. Häntä kutsutaan edelleen Suomen kansallistaiteilijaksi, jota hän kyllä olikin suurella taidolla sekä sydämellä. Hänen töitään on edelleen laajasti esillä ja niistä on otettukin jopa tatuointeja.

Graafinen suunnittelu on luovuuden tanssia

Oletko koskaan haaveillut alasta, jossa luovuudellasi olisi tilaa loistaa jokaisena päivänä? Jos olet visuaalisesti lahjakas, omaat hyvät piirtämisen sekä digitaalisen suunnittelun taidot, voi sinussa olla potentiaalia menestyä graafisena suunnittelijana.
Mikä yhdistää grafiikan ja hyvän suunnittelun? Onko käsin vai koneella suunnittelu tärkeämpää ja millaisten yritysten kanssa on mahdollista työskennellä? Entä millaisia tuotteita valmistuu graafisesta suunnittelusta?

Voidaksemme ymmärtää paremmin tätä taiteellista maailmaa, tulee meidän avata tämän kyseisen alan termiöstä hieman enemmän.

Graafisella suunnittelulla tarkoitetaan kuvallista viestintää. Sen avulla halutaan auttaa katsojaa ymmärtämään haluttua viestiä, mahdollisimman hyvin sekä helposti. Graafinen suunnittelu siis antaa ulkoasun erilaisille viesteille, jossa tasapainotellaan kuvataiteen sekä kaupallisuuden välissä. Myös työn tilaajalla on tässä suuri merkitys, sillä kun puhutaan kaupallisesta graafisesta suunnittelusta, työn toimeksiantaja tulee aina jostain ulkopuolelta. Taiteellisessa grafiikan luomisessa kukin teos syntyy tekijän omilla ehdoilla, näin ollen samalta tekijältä voikin tulla hyvin erilaisia lopputuloksia. 

Graafinen suunnittelu on luovuuden tanssia

Taiteellisten teosten tekemisen ohella voi suunnata tarkastamaan sivuston, jolta löytyy aina tuorein lista uusista kasinoista. Ja itseasiassa nettikasinot ovatkin hyvä esimerkki graafisen suunnittelun käytöstä. Katso vaikka eri nettikasinoiden grafiikkaa.

Kaikki meitä ympäröivät viestit sekä niiden ulkoasut ovat tavalla tai toisella graafisen suunnittelun luomuksia. Jos kiinnitämme parina päivänä enemmän huomiota ympärillämme olevaan mainontaan, voimme yllättyä kuinka paljon grafiikkaa näemme vaikkapa työmatkan aikana.

Erilaiset opasteet, merkit, pakkausten ulkoasut, animaatiot, elokuvat, katumainokset, logot, Internet-sivut, kyltit, yritysilmeet, sanomalehdet, laskut sekä kirjaimet. Kaikki nämä ovat graafisen suunnittelun työn tuloksia.
Sen laaja-alaisen toimintaympäristön takia grafiikka vaatii suunnittelijalta erittäin monipuolista suunnittelua, työn toteutumista sekä asiakkaan tarpeiden laajaa ymmärtämistä. Työn suunnittelun tavoitteina voivat olla muun muassa sen valmistuttua sen haluttu informatiivisuus, lisäarvon luominen asiakkaalle sekä erilaisen kuvakielen käyttö viestin välittämisen tukemisessa.

Elementteinä toimivat erilaiset tekstit, muodot, kuvat, materiaalit, värit, symbolit sekä typografia. Joskus myös liike voi olla osana grafiikkaa, esimerkiksi elokokuvissa sekä TV-mainoksia tehtäessä.

Millainen on hyvä suunnittelija?

Hyvältä suunnittelijalta vaaditaan paljon, sillä monipuolisuus sekä erilaiset ominaisuudet ovat tällä alalla selkeitä valttikortteja. Puhumattakaan piirtäjän tai hyvän visuaalisen silmän omaavista ominaisuuksista, tulee graafisen suunnittelijan pystyä myös tulemaan toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa.
Mitä monipuolisemmin suunnittelija pystyy toteuttamaan erilaisia työkokonaisuuksia, sitä enemmän hänellä on mahdollisuuksia menestyä hyväksi alan osaajaksi. Työkalupakista tulee siis löytyä hyvä visuaalisten suhteiden ymmärrys sekä roppakaupalla luovaa ongelmanratkaisukykyä ja tietenkin luovaa ajattelua. Lisäksi vaaditaan hyvää osaamista visuaalisten työvälineiden käytössä.

Ammattinimikkeet sekä mahdollisuudet menestyä

Alalla käytettävät ammattinimikkeet voivat vaihdella paljonkin, riippuen kunkin tekijän kokemuksesta sekä johdettavasta vastuusta. Tässä riippuu paljon myös siitä, työskennelläänkö isossa yrityksessä vai itsenäisenä yrittäjänä.

Art Directoriksi voidaan kutsua tekijää, joka vastaa laajasti asiakkuuksista sekä toteuttaa enemmän töihin liittyvää luovaa ajatustyötä sen suunnittelua. Hänen vastuullaan voivat olla olla kaikki uusien ideoiden etsimisestä näkökulmien sekä viestien luomiseen. Taiteellinen johtaja on myös vastuussa asiakkuuksien sekä projektien visuaalisesta ilmeestä.

Verkkosuunittelijaksi tai visuaaliseksi suunnittelijaksi voidaan kutsua tekijää, joka vastaa erilaisten interaktioiden, käyttöliittymisen sekä sähköisten medioiden grafiikkaa. Hän onkin yleensä todellinen moniosaaja, sillä hänen täytyy pystyä hallitsemaan erilaisten sähköisten medioiden ohella hyvä typografinen silmä. Tähän monesti liittyy myös liikkuvan kuvan, printtisuunnittelun sekä frontend-koodauksen ymmärtäminen.

AD-assistentti vastaa paino- sekä mainostöiden tuotannollisesta puolesta.

Senior Designer nimitystä käytetään etenkin brändi- sekä palvelumuotoilussa. Tämän nimikkeen alla työskentelevä on yleensä kokenut ja taitava tekijä, joka osallistuu myös metodiikan sekä monipuolisesti työmenetelmien kehittämiseen.

Graafinen suunnittelija on yleisnimike, joka voi kuitenkin pitää sisällään hyvin laaja-alaisen työnkuvan, osaamisen sekä vastuualueen.

Kuvittajan tehtävänä on toteuttaa kuvituksia esimerkiksi mainoksiin, lehtiin ja verkkoon. Hän voi tosin myöskin kuvittaa kuvakäsikirjoituksia ja muita suunnitelmia.

Alalla menestyminen vaatii varmasti kovaa työtä sekä produktiivista verkostoitumista. Kilpailu on kovaa jo pelkästään kotimaassa, puhumattakaan ulkomailla työskentelystä. Kriteerit voivat myös olla hyvinkin korkealla, jolloin vaikkapa juuri valmistuneen voi olla hankalaa löytää paikkaansa kriittisestä luovuuden maailmasta.
Jokaisen alalle haluavalle on tärkeää luoda henkilökohtainen sekä laadukas portfolio. Graafinen suunnittelu on hyvin pinnalla, se on trendikästä sekä houkuttelee puoleensa paljon tekijöitä sen luomien mahdollisuuksien sekä oman luovuuden toteuttamisen vuoksi. Se voikin olla koko loppuelämäksi väylä päästä näyttämään osaamistaan sekä luovuuttaan, vaikkakin se varmasti vaatii myös kovaa työskentelyä.

Leonardo da Vincin ihmeellinen elämä

Maailmamme historiasta löytyy lukemattomia aikansa taiteen haltijoita. Tyylisuuntien, tekniikoiden sekä kunkin aikakauden taiteellisen osaamisen johtohenkilöt ovat jääneet ikuisesti historiamme kirjoihin. Vaikka maailmasta löytyykin taiteilijoita yllin kyllin, vain kourallinen heistä päätyy siivittämään taiteen historiaa useiksi sadoiksi vuosiksi eteenpäin.

Ranskan Amboisessa syntyi 15. huhtikuuta, 1452 Leonardo di ser Piero da Vinci, joka on yksi historiamme kuuluisimmista taidemaalareista. Hän oli toki paljon muutakin ja hänen sanotaankin olleen yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista ihmisistä. Hänen laaja elämäntyönsä ulottui taiteen lisäksi matemaatiikkaan, tieteeseen, anatomiaan, keksijyyteen, kuvanveistoon, arkkitehtuuriin, kasvitieteeseen, kirjallisuuteen sekä musiikkiin

Leonardo sai nuoruudessaan koulutuksensa hyvin arvostetun, firenzeläisen taidemaalarin Verrocchion ateljeessa. Työelämänsä alkupuoliskon Leonardo työskenteli herttua Ludovico il Moron alaisuudessa. Nämä kaksi merkittävää henkilöä ovatkin olleet varmasti hänen uransa luomisessa, sekä siinä myöhemmin poikkeuksellisen hyvin menestymisessä suurina avaintekijöinä. Vaikka Leonardo on yksi maailman historiamme suurimmista taiteilijoista, hän myös sai varhaisesta nuoruudesta asti uniikin mahdollisuuden työskennellä suurien opastajien alaisuudessa.

Vietä taiteesta nauttimisen ohella hetki uusimpien kasinopelien maailmassa, osoitteessa nettikasinot.com. Itseasiassa, jos olet vieraillut nettikasinoilla, saatat olla huomannut monenkin pelin ottaneen vaikutteita entisajan taidemaalareilta.

Varhaiset teokset sekä niiden syntyminen

Leonardon taide on jäänyt ikuisesti historiamme kirjoihin, niiden monien erilaisten piirteiden vuoksi. Hänen töidensä ainutlaatuisuus perustui pitkälti esimerkiksi yksityiskohtaisiin tietoihin valosta, anatomiasta, kasvitieteestä sekä biologiasta. Leonardo oli myös kiinnostunut ihmisten tavoista ilmaista omia tunteitaan eleiden sekä ilmeiden kautta. Hän onnistui muuttamaan sävyjä maalauksissaan hienovaraisesti, sekä käyttämään ihmisen vartaloa uudistavasti erilaisissa sommitelmissaan.

Nämä piirteet näkyvät vahvasti hänen kuuluisimmissa töissään, joita ovat Pyhä ehtoollinen, Mona Lisa sekä Luolamadonna.

Leonardo loi ensimmäisiä töitään yhdessä opastajansa Verrocchion kanssa. Syntyi teos nimeltään Kristuksen kaste, jota seurasi toinen hänen varhaisimpana pidettyjä teoksiaan, Marian ilmestys (1475-1489). Hän teki uransa aikana myös paljon maalauksia, jotka eivät koskaan syystä tai toisesta valmistuneet täysin. Nekin ovat saaneet kuuluisuutta ja niiden sekä hänen päiväkirjakirjoitustensa kautta ollaankin analysoitu paljon Leonardon ajatuksia sekä elämänkulkua.

1480-luvulla Leonardo sai muutamia merkittäviä tilauksia, joista yksi on nimeltään Luolamadonna. Tämä maalaus on tehty yhteistyössä muutaman muun taiteilijan kanssa, mutta se on silti saanut vahvasti leiman Leonardon yhtenä kuuluisimpana teoksena.

Luolamadonnasta tehtiin kaksi eri versiota, joista toinen sijaitsee Ranskan Louvressa ja toinen Lontoon National Galleryssä. Molemmat teokset ovat hyvä esimerkki Leonardon käyttämästä stufamo- eli valohämytekniikasta. 

Leonardo da Vincin ihmeellinen elämä

Tässä tekniikassa värisävyjä pehmennetään ja näin sulautetaan toisiinsa. Tekniikan tarkoituksena on pyrkiä luomaan mahdollisimman utuinen sekä kolmiulotteinen kuva, jossa häivytetään värien ohella maalauksen ääriviivoja ohuilla maalikerroksilla, joita maalataan usein.
Leonardoa pidetään yhtenä stufamo-tekniikan kehittäjistä, sillä hän hallitsi tämän täydellisesti. Kalifornian yliopistossa ollaan tutkittu paljon Leonardon maalauksia, ja esimerkiksi Mona Lisan suun sekä silmien ympärillä arvioidaan olevan 30-40 värikerrosta maalia.

Ikuisesti historian kirjoissa

Siirryttäessä 1490-luvulle hänen sen aikakauden kuuluisin työnsä on nimeltään Pyhä ehtoollinen. Leonardo on maalannut teoksen suojatilleen Ludovicolle. Sen mitat ovat huikeat 460 x 880 cm ja sitä säilytetään Santa Maria delle Grazien kirkon ruokasalissa, Milanossa. Tähän teokseen Leonardo on ikuistanut viimeisen aterian, jonka Jeesus nautti opetuslastensa kanssa, ennen vangitsemistaan sekä kuolemaansa. Leonardo on maalannut juuri sen hetken, jolloin Jeesus sanoi ”yksi teistä tulee pettämään minut”.

Öljyvärimaalaus Mona Lisa syntyi 1500-luvulla. Sitä pidetään maailman tunnetuimpana maalauksena, joka esittää salaperäisesti hymyilevää naista. Tämä yksi taiteen historian peruspilareista sijaitsee Louvren Säätyjen salissa, jossa sitä käy vuosittain katsomassa noin kuusi miljoonaa ihmistä. Tällä teoksella arvioidaan olevan suuri vaikutus niin ylipäätään taiteen, kuin myös muotokuvien kehittymisessä.

Mona Lisa on saanut paljon kuuluisuutta myös sen lukuisten varkaus- ja vahingoittamisyritysten takia. Maalaus oli kokonaan kadoksissa 2 vuotta 1900-luvulla. Sen jälkeen maalausta on turmeltu muun muassa hapolla ja esineiden heittämisillä, jotka ovatkin vaatineet maalauksen usean vuoden restauroinnin. Nykyisin tämä kuuluisa maalaus on suojattu luodinkestävällä panssarilasilla ja ilmastoidulla kehikolla.

Leonardo oli koko aikakautensa sekä myös nykyisin pidettävä ainutlaatuisen uniikki yksilö, jonka elämäntyöstä saamme nauttia vielä tänäkin päivänä. Hänen älykkyytensä, lahjakkuutensa sekä mestarillinen tapa maalata suuria teoksia jäävät jokaisen historiaa tutkivan mieleen. Leonardon kaltaista taiteilijaa tuskin enää aikakautemme aikana tulee. Hänen uskomatonta ainutlaatuisuuttaan siivitti mielenkiinto useaan, monimutkaisiin sekä aikaa vieviin kokonaisuuksiin, esimerkiksi tieteeseen sekä anatomiaan.

Artistit ja maalaukset

Artistit ja maalaukset. Heitä on maailma pullollaan, mutta mitkä ovat kaikista tunnetuimpia maalauksia ja minkälaisia henkilöitä näiden maalausten takaa löytyykään? 

 

Artistit ja maalaukset

Puhuttaessa artisteista tai maalauksista, nousee ihmisillä yleensä mieleen joku maalaus tai maalari vaikkei aiheesta liiemmin kiinnostunut olisikaan. Tunnetuimpia maalauksia sekä artisteja löytyy useita ja tästä listauksesta löytyy historian tunnetuimmat tekijät. 

Puhuttaessa tunnetuimmista maalauksista, ei voida mitenkään ohittaa Mona Lisaa. Tämä mysteerisen hymyn ja katseen omaava nainen on ollut näkyvillä monissa elokuvissa, sarjoissa sekä mainoksissa, myös muuten kuin alkuperäisessä muodossa. Mona Lisan takaa löytyy maalaaja nimeltä Leonardo da Vinci. Mona Lisa maalattiin arviolta vuonna 1503-1519 välisenä aikana. Alkuperäistä teosta pääsee ihastelemaan Pariisissa, Louvren taidemuseossa. Maalauksessa esiintyvän Lisan identiteettiä on koitettu selvittää ja vahvin veikkaus on Lisa Gherardini, Florencen porvarin vaimo. Naisten henkilöllisyydestä ei kuitenkaan ole saatu täysin tarkkaa tietoa, joten yllä mainittukin on vahva veikkaus. Mona Lisa edustaa italialaista maalausta, jossa ensimmäistä kertaa fokus on maalauksessa lähellä istuvassa henkilössä. Louvreen maalaus sijoitettiin jo vuonna 1804. 

The Last Supper, suomennettuna viimeinen ateria. Artistit ja maalaukset. Kyseinen maalaus on Leonardo da Vincin käsialaa ja sen uskotaan valmistuneen vuosien 1495 ja 1498 välillä. Maalauksessa esitetään raamatustakin löytyvä viittaus viimeiseen ateriaan ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Maalaus on tehty aikakaudella, jolloin uskonnollisuus oli hallitseva osa taidetta. Perinteisen, pienemmän maalauksen sijaan kyseessä on fresko, jolta kokoa löytyy yli 4×8 metriä. Tätä taideteosta pääsee ihailemaan Milanossa, Italiassa, Santa Maria delle Grazie -taidemuseossa. 

The Starry Night, suomennettuna Tähtikirkas yö. Tähtikirkas yö on Vincent van Gogh artistin käsialaa ja kyseessä on yksi merkittävin työ abstraktin taiteen parissa. Kyseistä työtä pidetään van Goghin signeeraustyönä, sillä siinä on näkyvillä selkeästi artistin käyttämät paksut siveltimen vedot. Taiteesta kiinnostuneet ihmiset arvostavat erityisesti työssä näkyviä sininen ja keltaisen sävyjä sekä unenmaista, pyörivää ilmapiiriä. Taideteosta pääsee ihastelemaan New Yorkissa modernin taiteen museossa. 

The Scream, suomennettuna Huuto, herättää jo nimensäkin puolesta paljon tunteita sekä muistikuvia. Tämän maalauksen takaa löytyy herra nimeltä Edvard Munch ja se on maalattu vuonna 1893 eli kyseessä on huomattavasti aikaisempia maalauksia tuoreempi taideteos. Taiteen harrastajien mukaan kyseessä ei kuitenkaan ole yksittäinen maalaus, vaan toinen kahdesta maalauksesta sekä osa määrittelemättömästä määrästä muita maalauksia. Maalaus saavutti erityistä huomiota vuosina 1994 sekä 2004, kun maalaukset joutuivat varkauden kohteeksi. Onneksi ne kuitenkin löydettiin lopulta ja nykyään niitä pääsee ihastelemaan Norjassa, Oslossa sijaitsevassa museossa. 

Artistit ja maalaukset

Guernica. Suomennosta tälle taideteokselle ei löydy, sillä kyseessä on Espanjassa sijaitseva kaupunki. Se on kuitenkin myös hyvin tunnetun taideteoksen nimi, jonka takaa löytyy henkilö nimeltä Pablo Picasso. Kyseinen maalaus maalattiin vuonna 1937 ja kuvaa kyseisen kaupungin kokemuksia Espanjan siviilisodan aikana. Picasso tunnetaan erityisesti kubismista sekä surrealismista teoksissaan. Toisen maailmansodan aikana Guernica siirrettiin turvaan New Yorkiin. Lopulta diktatuurin päättyessä Espanjassa vuonna 1981, siirrettiin maalaus takaisin Espanjaan. Kyseistä maalausta pääsee ihastelemaan Madridissa Reina-museossa. 

The Kiss, suomennettuna suudelma. Kyseisen maalauksen takaa löytyy Gustav Klimt, joka maalasi teoksen vuosien 1907 ja 1908 aikana. Byzantine-tyylisuunnan merkit ovat hyvin vahvasti havaittavissa Klimtin teoksessa. Kyseinen teos on kooltaan luonnollinen eli huikeat 180cm kanttiinsa. Teoksen ajatellaan kertovan rakkaudesta, joka on ihmisen olemassaolon perimmäinen ajatus. Kyseinen maalaus ei ole myytävänä, mutta muita Klmitin töitä on myyty jopa yli 50 miljoonan euron hintaan. 

Nykyajan maalareita nähdään erilaisten mainosten sekä projektien, kuten nettikasinoiden parissa. Zimpler kasinot ovat yksi taidonnäyte 2020-luvun taiteesta. 

 

Tunnetuimmat maalarit sekä maalaukset löytyvät Suomen ulkopuolelta, mutta miltä näyttää kuvataide Suomessa?

Paras Netticasino

Tervetuloa solocreative.fi ja paras netticasino – paras opas netti-kasinoihin Suomessa. Etsi & Vertaa kasino bonuksia, ilmaiskierroksia, Lue arvosteluja ja paljon muuta. Aloita pelaaminen tänään poimimalla online-kasino alla olevasta päivitettiin listasta Jatka lukemista saadaksesi lisä tietoja netti-kasinoista.Paras Netticasino

Kaikki paras netticasino verkossa, jotka on lueteltu tällä sivustolla on testattu, jotta voimme varmistaa, että suosittelemme vain paras paras. Luotettavien kasinoiden edistämisen lisäksi pyrimme tarjoamaan markkinoiden parhaat kasinobonukset tarjoukset. Monen vuoden kokemuksella ja kumppanuuksilla online-kasinoiden kanssa olemme onnistuneet saamaan useita ainutlaatuisia bonus tarjouksia, joita et voi löytää mistään muualta.

Vierailla vedonlyöntibonukset

Tervetuloa paras netticasino opas

Yllä olevassa luettelossa annamme sinulle parhaat valinnat online-kasinoihin juuri nyt. Kaikkia kasinobonuksia ja ilmaiskierroksia koskevat käyttöehdot ja ne voivat vaihdella sijaintisi mukaan. Vahvista siis mikä tahansa bonus tarjous ja varmista, että sinulla on oikeus pelata tietyssä online-kasinossa. On myös tärkeää ymmärtää bonusehdot kokonaisuudessaan.

Löydä uusia kasinoita kasinoilmansuomenlisenssiä.com.

Pelaa kasinoa verkossa

Online-kasinon pelaaminen 2020: ssä on erittäin suosittua ja on harrastus monille ihmisille. Tänään, sinun ei todellakaan tarvitse olla peluri vierailla online-kasino, mutta vain pelata rentoutua tai on hyvä aika. Nykyään voisi sanoa, että se on lähellä muita aikaa tappava pelejä, kuten Candy Crush tai niin. Koska tämä uusi kohde ryhmä markkinoilla, uskomme, että tämänkaltainen opas on todella hyödyllinen.

Lähes joka viikko saamme yhteyden uusiin online-kasinoihin ja Etsimme uusia pelaajia. Voit helposti löytää nämä ne, ja tietää, jos ne ovat luotettavia pelata, me luetella ne. On aina hyvä tarkastella eri vaihto ehtoja ennen kuin teet valintasi missä pelata.

Netti kasinot – mitä etsiä

Kasinoissa on kyse hauskanpidosta. Hieman onnea, voit myös voittaa rahaa kuin kirsikka yläosassa. Ei ole mitään pahempaa kuin huono kasino kokemus vetäytymis ongelmista, roska posti viesteistä ja sellaisista. Kasinolla pitäisi olla nopeat vaste ajat ja tyylikäs muotoilu, jossa on yksinkertaiset helppokäyttöiset sivustot. Kun syötät nettikasinolle, sen pitäisi olla itsestään selvä, mistä löytää tärkeimmät toiminnot.

Testaamme kasinot

Pelaaminen online-kasinolla on melko uusi ilmiö. Aiemmin sinun piti päästä fyysisiin kasinoihin saadaksesi jännitystä pyörimään pyöriä tai rullaamalla noppaa. Teknologia ja kehitys liikkuvat suunnattomasti, mikä mahdollistaa nettikasinoiden pelaamisen melkein missä päin maailmaa tahansa.

Miten löytää paras kasino verkossa

Helpoin tapa löytää paras online-kasino on vierailla solocreative.fi. Täällä voit lukea luotettavia arvosteluja ja vertailla parhaita kasinoita verkossa. Me vain luetella hyvämaineinen paras netticasino hämmästyttävän peli kokemuksen ja vankka kasino bonuksia. Kaikki kasinot ilman rekisteröitymistä ovat tiimimme poimimia, ja haluamme vain suositella parhaita kasinoita pelaajillemme.Paras Netticasino

Tavoitteemme on helpottaa parasta palvelua turvallisten netti kasinoiden vertailemiseksi. Valitse kasino ja kerää bonuksesi yllä olevasta luettelosta tai Lue lisä tietoja ennen kuin päätät, mitä kasinoita haluat valita. Jos olet Suomesta, Tutustu solocreative.fi löytää lisää hyödyllistä tietoa hyvämaineinen kasinot.

Nettikasinot luokittelu kriteerit

Turvallinen foorumi ja luotettavat omistajat-tärkeintä on pelata alustalla, jolla on suuri turvallisuus ja että omistajilla on hyvä maine, jotta tiedät, että henkilökohtaisia tietojasi ja talous tietojasi kohdellaan kunnioittavat.

Laadukkaat pelit – saadaksesi parhaan peli kokemuksen, on myös ratkaisevan tärkeää, että tarjolla on monenlaisia laadukkaita pelejä. Sinun pitäisi pystyä pelaamaan kaikkia suosittuja pelejä monenlaisten palveluntarjoajien.
Turvalliset talletukset ja nostot – jotta he voivat tuntea olonsa turvalliseksi talletusten tekemisessä ja varmasti saada potentiaaliset voitot peli tilillesi ja myöhemmin pankki tilillesi, on myös erittäin tärkeää.

Bonus ja Ilmaiset pyöräytykset – jokaisella on suuri kasino bonus. Joillekin se on itse asiassa tärkein tekijä, mutta me varmistamme, että kaikki turvallisuus-ja luottamus kriteerit täyttyvät, ennen kuin tarkastelemme tätä.

Verovapaat Nettikasinot ovat jotain, joita suomalaisten pelaajien kannattaisi suosia. Parasta on, kun voitot saa täysimäärisenä itselleen.  

Lue lisää miten toimiva design nettikasinolle.

Mitä sinun tulee tietää graafisesta suunnittelusta?

Graafisesta suunnittelusta tulee sisällyttää kuvaan selkeä viesti katsojille. Tutustu sivustollamme lisää graafiseen suunnitteluun ja siihen liittyviin aiheisiin.

Tervetuloa graafiseen suunnitteluun keskittyvälle sivustollemme

Graafinen suunnittelija tasapainoilee työssään taiteen ja kaupallisuuden välimaastossa. Häneltä vaaditaan kuvataiteellisuutta, visioita ja markkinointitaitoja. Onnistunut tuote viestii katsojille tilaajan toivomaa sanomaa – unohtamatta taiteellista näkökulmaa. Graafinen suunnittelija eroaa kuvataiteilijasta työnluonteessa; graafikon työn lähtökohta on tilaajan idean toteuttaminen, ja taiteilija taas toteuttaa omaa visiotaan. Työn luonteeseen kuuluu joustavuus, ja hyvä työntekijä pystyy mukautumaan erilaisiin työtehtäviin. Graafikolta voidaan tilata kuvasuunnittelua nettikasinosivuille, lasten kampanjajulisteisiin tai vaikka urheilumainoksiin. Jokaista aihetta lähestytään sille sopivasta näkökulmasta; nettikasinosivuille kaivataan viihdyttävää ja puoleensavetävää kuvankieltä, mutta urheilumainoksissa asiakkaisiin luodaan silta liikunnanilolla.Graafisesta suunnittelusta

Ohitsemme vilisee joka päivä kymmeniä, ellei satoja, graafisen suunnittelijan töitä. Maitopurkin kyljessä, kirjan kannessa, metropysäkin julisteessa, yritysten logoissa ja internetissä verkkokalvoille iskeytyy useita pitkällisen suunnittelun tuotoksia. Parhaimmat jäävät pyörimään mieleemme, ja ne saattavat tukea ostopäätöstä tai laittaa ajatukset askartelemaan aiheen ympärillä. Osa kuvaviestinnästä lipuu ohi ja painuu unohduksiin melko nopeasti. Kuvaviestinnällä on erilaisia tarkoitusperiä; joidenkin kuuluu herättää voimakkaita tunteita, ja toisten taas vahvistaa jo olemassa olevia ajatuksia aiheesta. Tällä sivustolla paneudumme yksityiskohtaisemmin graafiseen suunnitteluun ja keskitymme aiheeseen nettikasinoiden näkökulmasta. Tervetuloa ja jatka lukemista!

Miten hyvät nettikasinosivut suunnitellaan?

Hyvä suunnittelija pureutuu ensin aiheeseen ja laatii suunnitelman vasta sen jälkeen. Graafisella alalla toimiva on ajan hermoilla mainosalan ja digitaalisen kehityksen asioista, mutta erilaisten yritysten taustatiedot ja vaikutuskeinot ovat monesti uutta. Uudet nettikasinot ovat rahapeliyritysten tärkein käyntikortti, sillä yrityksen toimipaikka on netti. Asiakkaan on kiinnostuttava sivustosta ensimmäisellä vilkaisulla, muuten peli on menetetty. Kampanjoiden, kiehtovien pelien, luotettavan yritysinfon ja selkeän pelaamista kohti vievän polun tulee kietoutua muutamalla vilkaisulla myyväksi paketiksi. Viihde ei tarkoita samaa kuin vilkkuvan sekava etusivu, ja yhä useampi pelaaja arvostaa ammattitaitoista ja vakuuttavaa otetta.

Kuka on graafinen suunnittelija?

Graafisen suunnittelun kenttä on laaja ja samoin ovat alla toimivien työnimikkeet. Osa ammattilaisista toimii freelancer-suunnittelijoina ja ottaa tilaukset vastaan suoraan yrityksiltä. Isommilla yrityksillä ja markkinointialalla toimivilla on omat suunnittelijansa. Työnimike voi vaihdella ammatinkuvan ja taitojen mukaan. Taiteellinen johtaja eli AD vastaa yrityksen visuaalisuudesta ja tekee suunnittelun ohella myös luovaa ajatustyötä. Web Designer, eli verkkosuunnittelija, on ammattilainen liikkuvan kuvan, sähköisen median ja printtisuunnittelun alalla. Arvostetulla verkkosuunnittelijalla on paljon kysyntää nykyaikana, jolloin viestintä on siirtynyt yhä vahvemmin verkkoon. Kuvittaja tekee töitä lähinnä kirjojen, lehtien ja kuvakäsikirjoitusten parissa.

Graafinen suunnittelu murroksessa – millaista suunnittelijaa tarvitaan?

Ala on hyvin visuaalinen, ja sen parissa työskentelevien tulee nähdä kuva tekstin takana. Jos grafiikkaa suunniteltiin aiemmin kirjoihin ja lehtiin, on nykyajan tärkein kanava internet. Tärkein työväline suunnittelijalle on tietokone, jota tukevat erilaiset suunnitteluohjelmat. Ajan hermoilla pysyvältä graafiselta suunnittelijalta odotetaankin sen hetken ilmiöiden tunnistamista ja nopeaa kykyä tuoda ne osaksi kuvakieltä. Internetissä markkinointi tapahtuu hyvin vahvasti visuaalisen kielen kautta, sillä ihmisten on huomattu selailevan sivuja hyvin nopeasti. Katseen vangitseva kuva toimii siis usein paremmin kuin kirjoitus. Taidokkaasti luotu kuva jää paremmin mieleen kuin sanat.

Graafinen suunnittelu tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa visuaalisuuden ammattilaisilta vaaditaan yhä parempaa kulttuurien tuntemusta. Jo nyt laaja-alainen graafinen suunnittelu ottaa yhä enemmän vaikutteita markkinoinnista, pakkaussuunnittelusta, animaatioiden tuottamisesta ja digitaalisen median hallitsemisesta. Digiajan suunnittelija tuottaa töitä verkostoihin, joiden asiakkaat tulevat eri kulttuureista, mutta viesti pitäisi pystyä viemään perille siitä huolimatta. Kuinka kielimuurit ja kulttuurimuurit saadaan purettua kuvaviestinnän avulla, nousee mielenkiintoiseksi haasteeksi. Netin käyttäjät voivat kustomoida omia uutissivuja ja puhelinta jo nyt halujensa mukaan, ja tulevaisuudessa asiakkaiden interaktiivisuuden odotetaan lisääntyvän. Sosiaalisen media on jo nyt osa suunnittelijan työtä, ja sen tuoma vuorovaikutus asiakkaisiin muuttaa myös graafisen suunnittelijan työnkuvaa.

Lue lisää miten luoda hyvä ja toimiva design nettikasinolle tältää!

Kuvataide Suomessa

Kuvataide ja muut taiteen muodot Suomessa ovat saaneet vaikutteita erityisesti luonnosta. Lue lisää kuvataide Suomessa listää.

Kuvataide Suomessa

Mitä suomalaisuudesta ja Suomesta tulee ensimmäisenä mieleen? Kenties kaunis luonto, Kalevala ja valoisat kesäiset illat järven rannassa. Nämä aiheet ovat innoittaneet taiteilijoita vuosi toisensa jälkeen. Perinteistä suomalaisuutta ilmennetään ja varjellaan niin kuvataiteessa, musiikissa kuin myös designissa. Kansallisromanttiset aiheet herättävät aina innostusta suomalaisuudesta ja Suomen erityisyydestä. Artistien käsistä on syntynyt teoksia niin koristeeksi kuin hyötykäyttöönkin, ja suomalaista designia edustavat huippumerkit, kuten Iittala, Marimekko ja Makia, ovat tunnettuja nimiä jokaisessa taloudessa. Historiallisesti katsoen Suomesta löytyy monta uranuurtajaa, jotka ovat auttaneet suomalaisen taiteen pääsyä nykyiseen pisteeseensä saakka. Akateemisesti kuvataidetta on alettu opettaa ensimmäisen kerran Turun kaupungissa jo 1700-luvulla.

Kuvataide Suomessa

Ensimmäisiä merkkejä ihmisen luomasta taiteesta Suomessa löytyy yllättävästä paikasta: Kristiinankaupungin Susiluolasta. Tutkimusten mukaan Susiluolan maalaukset ovat jopa 100 000 vuotta vanhoja ja tällä tavalla täysin ainutlaatuisia. Suomen kuvataide on vuosien saatossa saanut tyylilajeihinsa vaikutteita lukuisista erilaisista suuntauksista, joita muualla maailmassa ihailtiin. Suomen kehitysvaiheet valtiona ovat myöskin vaikuttaneet suuresti siihen taiteeseen, mitä Suomessa on milloinkin saatu aikaan. Suomi on myös saanut kansainvälistä tunnustusta modernin taiteen parissa, ja suomalaiset taiteilijat näyttävät edelleen osaamistaan mitä erilaisimmissa taidenäyttelyissä ja taidemessuilla ympäri maailmaa. Nykytaiteen museo Kiasman perustaminen onkin yksi modernin taiteen merkkipylväistä taiteiden historiassa.

Tunnetuimpia suomalaisia kuvataiteilijoita

Muutama suomalainen nimi herättää ajatuksia ja muistikuvia jokaisessa kuulijassaan. Esimerkiksi Akseli Gallen-Kallela on loistava esimerkki jokaiselle mieleenpainuvasta taiteilijasta. Gallen-Kallela oli erityisen taidokas suomalaisen kansallisidentiteetin vahvistamisessa ja sai inspiraationsa Kalevalan sivuilta. Helene Schjerfbeck puolestaan on yksi Suomen tunnetuimmista naistaiteilijoista. Erityisesti Schjerfbeckin öljymaalaukset ovat saaneet kansainvälistäkin huomiota. Tunnettujen taiteilijoiden joukossa on myös mainittava esimerkiksi Hugo Simberg, jonka legendaarisimpiin teoksiin kuuluvat esimerkiksi ”Haavoittunut Enkeli” ja ”Kuolema Kuuntelee”. Taiteella on ollut vahva vaikutus ihmisten mielikuviin siitä, mikä on suomalaista ja mikä Suomessa on arvostamisen ja ihailemisen arvoista. Lisäksi taide on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta jo vuosisatojen ajan.

Tunnetuimmat taidemuseot

Suomesta löytyy monenlaisia museoita, joissa suomalaiseen taiteeseen pääsee tutustumaan tarkemmin. Suomalaisten taidemuseoiden helmi on ehdottomasti Helsingissä sijaitseva Ateneum. Se sisältää suurimman kokoelman suomalaisesta klassisesta taiteesta. Toinen suomalaisen kansallismuseoiden kolmikon muodostavista museoista on Kiasma, joka on keskittynyt nykytaiteeseen. Siellä pääsee ihastelemaan yli kahdeksan tuhannen taiteilijan teoksia eri vuosilta. Helsingin Taidemuseo puolestaan on Helsingin kaupungin omistuksessa oleva museo, joka pitää huolta kaupungin taidekokoelmasta. Siellä on esillä esimerkiksi pieni näyttely Tove Janssonista ja tämän luomista rakkaista Muumi-hahmoista. Uusimpana tulokkaana toimii Amos Rex -museo, joka avattiin vuonna 2018. Amos Rex pitää sisällään kokeellisempaa taidetta niin Suomesta kuin myös ulkomailta.

Muita suomalaisia taiteenmuotoja

Kuvataiteen lisäksi suomalaiset ovat niittäneet mainetta myös muiden taiteenmuotojen parissa. Jokainen suomalainen tietää, kuka Jean Sibelius on. Sibeliuksen ilmiömäinen musiikki on säilynyt rakkaana suomalaisille sukupolvelta toiselle. Toinen rakastettu musiikillinen vaikuttaja on Oskari Merikanto, ja tuoreempana musiikin ikonina toimii Juice Leskinen. Kirjailijoista suomalaisille lähinnä sydäntä on ehdottomasti Väinö Linna ja tämän legendaarinen teos ”Tuntematon Sotilas”. Kansainvälisesti ylistetty Mika Waltari puolestaan valloittaa yhä uusia sydämiä upealla ”Sinuhe Egyptiläinen” -teoksellaan. Monien mielestä suomalaisten lasten elämä olisi ollut hyvin toisenlaista ilman Tove Janssonin rakastettuja Muumi-hahmoja. Kalevala puolestaan on valtavan suuressa osassa suomalaista kansallisidentiteettiä.

Nykypäivän taide

Suomi on nykypäivänäkin kotimaa yli 3 000 aktiiviselle taiteilijalle. Suhteutettuna pieneen väkilukuumme olemme yllättävän aktiivisia monilla erilaisilla taiteenaloilla. Mielenkiintoisena lisänä perinteisten design-tuotteiden ja taiteen eri muotojen lisäksi ovat nykyiset teknologian avulla esiteltävät taideteokset ja veistokset. Suomalainen osaaminen on lisäksi kovassa huudossa arkkitehtuurin parissa. Suomalaisten suunnittelemia rakennuksia ja sisustuksia löytyy lähes jokaisesta maailman kolkasta. Suomalaisessa taiteessa ja suunnittelussa osataan hyödyntää pelkistettyjä ja kestäviä materiaaleja sekä toimivuutta ja ajattomuutta. Ulkomaalaiset vaikutteet jatkavat edelleen vakaata vaikutustaan suomalaisen taiteen parissa ja vain aika näyttää, mihin kaikkeen huolelliset ja taidokkaat suomalaistaiteilijat tulevaisuudessa vielä pystyvätkään.

Lue lisää graafisesta suunnittelusta tältää.

Parhaat ja lukemisen arvoiset taideblogit

Taideblogi on parhaimmillaan tietopankki, inspiraationlähde ja samanmielisten kokoontumispaikka. Tutustu lukemisen arvoisiin taideblogeihin täällä! Lue lisää parhaat ja lukemisen arvoiset taideblogit tältää.

Lukemisen arvoiset taideblogit

Blogia voi pitää mistä aiheesta tahansa, ja parhaimmillaan se kerää lukijoikseen samanmielisiä ihmisiä, jotka saavat blogista paitsi iloa myös apua ja hyötyä. Blogi saattaa olla yksittäisen ihmisen päiväkirja tai mahdollisuus taiteilijalle tuoda töitään esiin. Parhaimmillaan blogit muodostavat aivan uuden median, joka vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja nostaa asioita valokeilaan.

Taiteilijan työ on usein yksinäistä, ja siksi on hyödyllistä lukea toisten taiteilijoiden blogeja ja saada vinkkejä taiteen ja arjen yhdistämisestä tai mitä tehdä, kun kirjoituslukko iskee. Taidenäyttelyitä voi etsiä ajankohtaisia huutokauppoja ja näyttelyitä käsittelevistä blogeista. Taiteen edistämiskeskus Taike pitää blogia 100-vuotisen Suomen kunniaksi. Siinä julkaistaan 100 puheenvuoroa aiheesta: Olisiko Suomea ilman taidetta?

Kuvataideblogit

Oli kyseessä taiteilija tai sellaiseksi haluava, ei hänen matkansa taiteen maailmassa kulje tyhjiössä, vaan siihen tarvitaan ymmärrystä ja tietoa muista taiteen osa-alueista kuin vain omasta taiteen tekemisestä. Hurmioitunut-blogia pitää taidehistorioitsija, joka kertoo omista elämyksistään taidenäyttelyissä ja gallerioissa. Keltainen keinutuoli on blogi kuvataiteilijan ammatin ja suurperheen yhdistämisestä sekä kirjoittajan omasta taiteen tekemisen prosessista.

Parhaat ja lukemisen arvoiset taideblogit

Nykymaailmassa pitää ajatella kansainvälisesti; myös ulkomaiset blogit tarjoavat inspiraatiota ja tietoa. Jackson’s Art -blogissa esitellään uusimpia kuvataiteessa käytettäviä materiaaleja ja tekniikoita, pohditaan kuvataiteen viimeisimpiä trendejä ja haastatellaan kuvataiteilijoita. StreetArtNews keskittyy katutaiteeseen ja seinämaalauksiin pohtien niiden syvempää merkitystä. Blogista voi lukea juttuja taidenäyttelyistä ja taiteilijoiden haastatteluja, ja se on kuvitettu upeasti valokuvilla katutaiteesta.

Valokuvaukseen liittyvät blogit

Korkeatasoisten puhelinkameroiden ansioista kynnys valokuvaamiseen on madaltunut ja kuvia on helppo napata missä tahansa. Jos haluaa kuvistaan korkeatasoisia, täytyy perehtyä kuvaamiseen ja sen tekniikkaan tarkemmin. Suvililja.net-blogissa pääsee tutustumaan nuoren valokuvaajan tiehen harrastajasta yrittäjäksi. Kuvia ja juttuja luonnosta tarjoaa Tillariinan fotobox. My pics sisältää paitsi valokuvia myös pohdintoja elämästä.

Maailmankuulun ammattilaisvalokuvaaja Joe McNallyn upeita valokuvia pääsee ihastelemaan hänen henkilökohtaisessa blogissaan. Postauksissaan valokuvaaja kertoo, miten on ottanut kuvat ja mitä halusi niissä ilmaista. The Sartorialist on paras blogi katumuotiin liittyen. Skip Cohen University on valokuvauksen kummisedäksi kutsutun Skip Cohenin sivusto, jonka blogissa pääsee nauttimaan maailmanluokan valokuvaajien kuvista ja artikkeleista.

Kirjoittamiseen liittyvät blogit

Kirjoittaminen ja lukeminen liittyvät erottamattomasti yhteen. Ei voi tulla hyväksi kirjoittajaksi, ellei lue itse. Kirsin Book Club on blogi lukupiiristä ja heidän lukemistaan kirjoista. Blogissa esitellään kirjoja sekä arvostellaan teatteriesityksiä. Kirjallisuusblogi taas on 12-vuotiaan kirjailijaksi haluavan pojan blogi, jossa hän julkaisee tekstejään, esittelee kirjoja ja antaa kirjallisuushaasteita. Blogi tarjoaa elämyksiä kaiken ikäisille.

Viestintätyöläisen arkeen voi tutustua suomenkielisessä Mediakka-blogissa. Englanninkielistä Bustle Books -blogia päivitetään viisitoistakin kertaa päivässä eri kirjoittajien voimin, ja aiheet käsittelevät kirjoja lukuisista näkökulmista. The Creative Penn taas on Joanna Pennin blogi, jossa hän antaa käytännön vinkkejä esimerkiksi taustatutkimuksen tekemiseen. Penn on bestseller-kirjailija, joka kirjoittaa trillereitä ja esseitä kirjoittamisesta. Blogissa on myös vierailevia kirjoittajia.

Musiikki-blogit

Rosvot.fi-blogi kerää 18 eri musiikkiblogia yhdelle sivustolle. Siellä voi tutustua erityyppisten bloggareiden, jotka ovat joko musiikin harrastajia tai ammattilaisia, postauksiin. Etusivulle päivittyvät aina uusimmat postaukset. Rosvot.fi:n ulkopuolisista blogeista mielenkiintoisia ovat We Never Stood a Chance, joka keskityy indie-yhteyeisiin, ja One Chord, joka on omistautunut suomalaiselle pop-musiikille. Useimmista blogeista löytyy musiikkiblogeille sopivaan tapaan soittolistoja.

Teatteriblogit

Teatterin kummitus on blogi, jossa lähestytään teatteria monesta eri näkökulmasta. Blogista löytyy analyyseja, artikkeleita, arvosteluja, esittelyjä ja uutisia. Musikaaleja rakastavan kannattaa katsastaa Being Alive, jossa paitsi rakastetaan musikaaleja myös tutustutaan musikaalitarjontaan Suomessa, Broadwayllä ja West Endissä. TINFO eli Teatterin tiedotuskeskus on kerännyt luettelon teatteriaiheisista blogeista, ja niiden aiheet liikkuvat sekä tekniikassa että taiteellisessa puolessa.

Taide bisneksenä

Jokainen taiteilija on oman, kansainvälisen multimediayrityksensä pääjohtaja. Tämä on ajatusmalli, johon nykypäivän taiteilija tai taiteilijaksi haluava törmää. Taiteilija on yrittäjä ja voi laajentaa ydinosaamistaan halutessaan muillekin aloille. Näyttelijä Niina Nurminen tarjoaa kokemuksellisia valmennuskursseja yrityksille. Hänen blogistaan voi lukea kokemuksista yhdistää taide ja bisnes. Taideblogi Helsinki kertoo huutokaupoista ja myyntinäyttelyistä ja käsittelee ajankohtaisia uutisaiheita taidemaailmasta.

Taidekriitikkojen blogit

Taiteeseen kuuluu myös kritiikki. Taidekriitikot ovat osa taidekenttää, mutta taiteilija voi myös kritisoida teoksillaan yhteiskunnallisia rakenteita. Tarkkailevan näkökulman aiheeseen tuo Taidetarkkailija-blogi, mutta journalisti ja taidekriitikko Otso Kantokorven blogi Alaston kriitikko tarjoilee terävämpää taidekentän kritiikkiä. We make money not art -blogissa taas pääsee tutustumaan eri taidelajien taideteoksiin, jotka kommentoivat yhteiskunnallisia epäkohtia ja pohtivat ratkaisuja niihin.

Lue lisää kuvataide Suomessa!