Graafinen suunnittelu on luovuuden tanssia

Oletko koskaan haaveillut alasta, jossa luovuudellasi olisi tilaa loistaa jokaisena päivänä? Jos olet visuaalisesti lahjakas, omaat hyvät piirtämisen sekä digitaalisen suunnittelun taidot, voi sinussa olla potentiaalia menestyä graafisena suunnittelijana.
Mikä yhdistää grafiikan ja hyvän suunnittelun? Onko käsin vai koneella suunnittelu tärkeämpää ja millaisten yritysten kanssa on mahdollista työskennellä? Entä millaisia tuotteita valmistuu graafisesta suunnittelusta?

Voidaksemme ymmärtää paremmin tätä taiteellista maailmaa, tulee meidän avata tämän kyseisen alan termiöstä hieman enemmän.

Graafisella suunnittelulla tarkoitetaan kuvallista viestintää. Sen avulla halutaan auttaa katsojaa ymmärtämään haluttua viestiä, mahdollisimman hyvin sekä helposti. Graafinen suunnittelu siis antaa ulkoasun erilaisille viesteille, jossa tasapainotellaan kuvataiteen sekä kaupallisuuden välissä. Myös työn tilaajalla on tässä suuri merkitys, sillä kun puhutaan kaupallisesta graafisesta suunnittelusta, työn toimeksiantaja tulee aina jostain ulkopuolelta. Taiteellisessa grafiikan luomisessa kukin teos syntyy tekijän omilla ehdoilla, näin ollen samalta tekijältä voikin tulla hyvin erilaisia lopputuloksia. 

Graafinen suunnittelu on luovuuden tanssia

Taiteellisten teosten tekemisen ohella voi suunnata tarkastamaan sivuston, jolta löytyy aina tuorein lista uusista kasinoista. Ja itseasiassa nettikasinot ovatkin hyvä esimerkki graafisen suunnittelun käytöstä. Katso vaikka eri nettikasinoiden grafiikkaa.

Kaikki meitä ympäröivät viestit sekä niiden ulkoasut ovat tavalla tai toisella graafisen suunnittelun luomuksia. Jos kiinnitämme parina päivänä enemmän huomiota ympärillämme olevaan mainontaan, voimme yllättyä kuinka paljon grafiikkaa näemme vaikkapa työmatkan aikana.

Erilaiset opasteet, merkit, pakkausten ulkoasut, animaatiot, elokuvat, katumainokset, logot, Internet-sivut, kyltit, yritysilmeet, sanomalehdet, laskut sekä kirjaimet. Kaikki nämä ovat graafisen suunnittelun työn tuloksia.
Sen laaja-alaisen toimintaympäristön takia grafiikka vaatii suunnittelijalta erittäin monipuolista suunnittelua, työn toteutumista sekä asiakkaan tarpeiden laajaa ymmärtämistä. Työn suunnittelun tavoitteina voivat olla muun muassa sen valmistuttua sen haluttu informatiivisuus, lisäarvon luominen asiakkaalle sekä erilaisen kuvakielen käyttö viestin välittämisen tukemisessa.

Elementteinä toimivat erilaiset tekstit, muodot, kuvat, materiaalit, värit, symbolit sekä typografia. Joskus myös liike voi olla osana grafiikkaa, esimerkiksi elokokuvissa sekä TV-mainoksia tehtäessä.

Millainen on hyvä suunnittelija?

Hyvältä suunnittelijalta vaaditaan paljon, sillä monipuolisuus sekä erilaiset ominaisuudet ovat tällä alalla selkeitä valttikortteja. Puhumattakaan piirtäjän tai hyvän visuaalisen silmän omaavista ominaisuuksista, tulee graafisen suunnittelijan pystyä myös tulemaan toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa.
Mitä monipuolisemmin suunnittelija pystyy toteuttamaan erilaisia työkokonaisuuksia, sitä enemmän hänellä on mahdollisuuksia menestyä hyväksi alan osaajaksi. Työkalupakista tulee siis löytyä hyvä visuaalisten suhteiden ymmärrys sekä roppakaupalla luovaa ongelmanratkaisukykyä ja tietenkin luovaa ajattelua. Lisäksi vaaditaan hyvää osaamista visuaalisten työvälineiden käytössä.

Ammattinimikkeet sekä mahdollisuudet menestyä

Alalla käytettävät ammattinimikkeet voivat vaihdella paljonkin, riippuen kunkin tekijän kokemuksesta sekä johdettavasta vastuusta. Tässä riippuu paljon myös siitä, työskennelläänkö isossa yrityksessä vai itsenäisenä yrittäjänä.

Art Directoriksi voidaan kutsua tekijää, joka vastaa laajasti asiakkuuksista sekä toteuttaa enemmän töihin liittyvää luovaa ajatustyötä sen suunnittelua. Hänen vastuullaan voivat olla olla kaikki uusien ideoiden etsimisestä näkökulmien sekä viestien luomiseen. Taiteellinen johtaja on myös vastuussa asiakkuuksien sekä projektien visuaalisesta ilmeestä.

Verkkosuunittelijaksi tai visuaaliseksi suunnittelijaksi voidaan kutsua tekijää, joka vastaa erilaisten interaktioiden, käyttöliittymisen sekä sähköisten medioiden grafiikkaa. Hän onkin yleensä todellinen moniosaaja, sillä hänen täytyy pystyä hallitsemaan erilaisten sähköisten medioiden ohella hyvä typografinen silmä. Tähän monesti liittyy myös liikkuvan kuvan, printtisuunnittelun sekä frontend-koodauksen ymmärtäminen.

AD-assistentti vastaa paino- sekä mainostöiden tuotannollisesta puolesta.

Senior Designer nimitystä käytetään etenkin brändi- sekä palvelumuotoilussa. Tämän nimikkeen alla työskentelevä on yleensä kokenut ja taitava tekijä, joka osallistuu myös metodiikan sekä monipuolisesti työmenetelmien kehittämiseen.

Graafinen suunnittelija on yleisnimike, joka voi kuitenkin pitää sisällään hyvin laaja-alaisen työnkuvan, osaamisen sekä vastuualueen.

Kuvittajan tehtävänä on toteuttaa kuvituksia esimerkiksi mainoksiin, lehtiin ja verkkoon. Hän voi tosin myöskin kuvittaa kuvakäsikirjoituksia ja muita suunnitelmia.

Alalla menestyminen vaatii varmasti kovaa työtä sekä produktiivista verkostoitumista. Kilpailu on kovaa jo pelkästään kotimaassa, puhumattakaan ulkomailla työskentelystä. Kriteerit voivat myös olla hyvinkin korkealla, jolloin vaikkapa juuri valmistuneen voi olla hankalaa löytää paikkaansa kriittisestä luovuuden maailmasta.
Jokaisen alalle haluavalle on tärkeää luoda henkilökohtainen sekä laadukas portfolio. Graafinen suunnittelu on hyvin pinnalla, se on trendikästä sekä houkuttelee puoleensa paljon tekijöitä sen luomien mahdollisuuksien sekä oman luovuuden toteuttamisen vuoksi. Se voikin olla koko loppuelämäksi väylä päästä näyttämään osaamistaan sekä luovuuttaan, vaikkakin se varmasti vaatii myös kovaa työskentelyä.